Általános tájékoztató a KRESZ vizsgáról!

KRESZ vizsga

A “B”-kategóriás KRESZ-vizsga egy elméleti vizsga, amelyen számítógépes tesztlapot kell kitölteni. A szimuláció menete pontosan megegyezik a hivatalos KRESZ-vizsga menetével (azzal a különbséggel, hogy a hivatalos KRESZ-vizsgán nem az egérrel jelölöd meg a helyesnek vélt választ, hanem a képernyő megfelelő részének a megérintésével). A vizsga 55 kérdésből áll. A szimuláció során -csakúgy mint a hivatalos vizsgán-, összesen 55 kérdést fogsz kapni. Ezek közül 45 darab 1 pontos és 10 darab 3 pontos. A zöme a közlekedési szabályokról szól a mindenkori jogszabályok alapján. Ezen felül a kérdéssoron 5 műszaki kérdést is találhatunk (szerkezettan, biztonsági ellenőrzés-hibaelhárítás), valamint 6-8 vezetéselméleti, vezetéstechnikai kérdést. Egy kérdés megválaszolására legfeljebb 60 másodperc áll rendelkezésedre, de amint egy helyesnek vélt választ megjelöltél, a következő kérdés jelenik meg és az idő számlálása újraindul. Ha a 60 másodperc letelik, de nem jelöltél meg választ, úgy a válaszért adandó hibapont kerül felszámításra, hasonlóan ahhoz, ha rossz választ jelölsz meg. A közlekedési kérdések nem csak személygépkocsira vonatkozhatnak, hanem mindazon járművekre, amelyeket majd “B”-kategóriával vezethetünk. Továbbá szerepel környezetvédelmi és tüzelőanyag-takarékossági kérdés is. A kérdésekre összesen 75 pontot kaphatunk, mivel 10 kérdés – az úgynevezett ábrás kérdések – 3 pontot érnek. A vizsgán az felel meg, aki eléri a 65 pontot, tehát összesen maximum 10 hibapontot kap! A tesztet a számítógép azonnal kiértékeli, majd megtekinthetjük az elrontott kérdéseket. Ezen a felületen mind az 55 darab kérdést újra megtekintheted, ha a kérdés nevére kattintasz, illetve látni fogod, hogy jól, esetleg rosszul vagy nem válaszoltál, valamint ez utóbbi esetben azt is megtekintheted, hogy melyik volt a helyes válasz. Ugyanezen a felületen megtekintheted a hibapontjaid számát.

A “B” kategória fogalma (“B”)

Nemzetközi kategória. A “B” kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is.
Az ilyen gépkocsival, “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.
Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

  • a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
  • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“B”)

A “B” kategóriába tartozó járművek csak “B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? (“B”)

A “B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei (“B”)

Tanfolyamra az vehető fel, aki

  • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
  • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
  • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
  • írni, olvasni tud.

Vizsgatárgyak (“B”)

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
Gyakorlat: forgalmi gyakorlati vizsga

Kezdő vezetői engedély (“B”)

  • Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
  • “B” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható!